Arkeologi-i-Norden-Del-1 storArkeologi-i-Norden-Del-2 stor

Arkeologi i Norden Band 1 och 2, nytt standardverk i universitets- och högskoleutbildningen i arkeologi vid landets samtliga institutioner, Natur och Kultur, Stockholm. 3 upplagor, varav en E-bok av Band 1.

Burenhult, G. (red.) 1999 (nya upplagor Band I, 2003, 2011).
Arkeologi i Norden 1-2 (Archaeology in Scandinavia 1-2). Stockholm.
Det traditionella sättet att skriva Sveriges, Danmarks, Norges eller Finlands förhistoria var för sig har inneburit en begränsning av möjligheten att förmedla en samlad bild av den forntida kulturutvecklingen i Norden. Mot bakgrund av 1990-talets arkeologiska forskningsresultat blir detta synsätt allt mer ifrågasatt. Det är dags att presentera en bild av Nordens arkeologi utan att moderna nationsgränser eller föråldrade kulturbegrepp får skapa konstlade ramar.

I Arkeologi i Norden visar Göran Burenhult hur moderna arkeologer med hjälp av ny tvärvetenskaplig metodik kan dokumentera, analysera och tolka förhistoriska samhällsförhållanden. Förfinade C14-dateringsmetoder, DNA-analyser, arkeoosteologiska aktivitetsstudier på skelettmaterial och dietrekonstruktioner är bara några exempel på metoder som revolutionerat arkeologernas möjligheter att i detalj kunna rekonstruera våra förfäders livsvillkor, näringsfång, hälsotillstånd och släktskaps-förhållanden. IT-tekniken har skapat nya möjligheter för arkeologen att analysera, tolka och presentera forskningsresultaten. Arkeologernas uppfattning om forntidens människor och deras relationer har i grunden förändrats det senaste decenniet. Människan – individen – ställs i centrum på ett tydligare sätt.

Sjuttio av landets ledande arkeologer, liksom företrädare för en rad naturvetenskapliga discipliner, presenterar sina specialområden i särskilda faktarutor. Båda banden finns tillgängliga i bokhandeln och Band 1 också som E-bok.

©2014 Burenhult Photography | Powered by Arkeomedia