Den-fullandade-manniskanBurenhult, G. 2004. Den fulländade människan. Livsstil – Välbefinnande – Ursprung (The Perfect Animal. Lifestyle – Well-being – Origin). Natur och Kultur, Stockholm.

Varför matas aldrig sälarna på zoo med gräddbakelser? Eller girafferna med falukorv? Och varför får aldrig tigrarna pizza!? Svaret är enkelt: de är evolutionärt anpassade till en helt annan föda – de skulle helt enkelt inte överleva på en sådan naturvidrig kost. På liknande sätt kan vi resonera när det gäller människan. Även om vi människor tillhör de däggdjur som är mest anpassningsbara finns det ändå klara biologiska gränser för vår livsstil.

Vilken föda och vilken livsstil är vi evolutionärt anpassade till? Vilka civilisationssjukdomar slipper vi ifrån om vi undviker särskilt problematiska födoämnen? Vad finns det för miniminivå på motion och rörlighet för att vi skall slippa drabbas av fysiska problem? Hur kommer det sig att hjärt-kärlsjukdomar och diabetes är helt okända i ursprungssamhällen? Vad kan vi lära av jägare-samlaresamhällen som lever långt från västvärldens snabbmatskultur?

Vi människor stoppar i oss föda som vi biologiskt sett inte är anpassade till. Vi tror kanske att det är svårt att få tag på "riktig" mat, eller att den är för dyr, och säger att vi inte hinner med motionen. Men Göran Burenhult menar att det inte krävs mycket för att förbättra vår livsstil. Han presenterar väl underbyggd kunskap, ger konkreta råd och visar att den nyttiga och goda maten faktiskt finns i överflöd – i butiken runt hörnet.

Boken är slut på förlaget, men nyexemplar kan köpas från Göran direkt för 100:- st. + emballage och porto: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

©2014 Burenhult Photography | Powered by Arkeomedia