Den-sexuella-evolutionen

Burenhult, G. 2012. Den sexuella evolutionen. Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller (The Evolution of Sex. Evolutionary Perspectives on Human Sexuality and Sex Roles). Optimal Förlag.

Den sexuella evolutionen är den tredje boken i en svit där arkeologiprofessorn Göran Burenhult ställer obekväma frågor om vår livsstil och mänsklighetens framtid. Han har tidigare beskrivit den anatomiska och näringsrelaterade evolutionen. På ett övertygande sätt visar han vad som hände när utvecklingen började gå i fel riktning och varför vi har så mycket att lära av ursprungssamhällen när det gäller barnuppfostran, kosthållning, hälsa, aggressionshantering och sexualitet.

Det finns en djup okunskap om den mänskliga sexualiteten. Det framhålls ofta att vårt moderna samhälle har blivit allt mer "sexualiserat". Det är inte sant. Sexualiteten har genomsyrat alla mänskliga samhällen i alla tider, vilket inte är så konstigt. Vår arts reproduktion och överlevnad står och faller med att män och kvinnor blir sexuellt upphetsade av varandra.
Göran Burenhult var tidigt ute i sin civilisationskritik Idag är hans forskning glödhet. Boken innehåller sprängstoff som alla måste förhålla sig till, vare sig man vill det eller ej. De biologiska data som presenteras är helt okända för de allra flesta. Många kommer att bli häpna, chockerade av de seder och bruk som dokumenterats i olika kulturer genom årtusenden. Några kommer att bli förbannade, eftersom många av dessa företeelser knappast går att diskutera i Sverige idag. De är sanna, men tabubelagda.

Inom Norden kan boken beställas från Bokus

©2014 Burenhult Photography | Powered by Arkeomedia