Det-ofullkomliga-djuret

Burenhult, G. 2002. Det ofullkomliga djuret. Kropp, själ och livsstil i ett evolutionärt perspektiv (The Imperfect Animal. Body, Soul and Lifestyle from an Evolutionary Perspective). Natur och Kultur, Stockholm.

För att kunna möta den moderna genetikens möjligheter och vägval är det viktigare än någonsin att förstå hur människokroppen och människans mentala förmåga utvecklats under årmiljoner, vilka sociala behov vi har och vad våra kroppar är anpassade till. Arkeologin och antropologin spelar en central roll när man vill förstå dessa samband, men Göran Burenhult tar även andra vetenskaper till hjälp, som evolutionsbiologi, humanetologi, evolutionsmedicin och genetik. Göran Burenhult berättar om hur den moderna människan blivit till vad hon är idag, varför vi ser ut som vi gör och varför vi beter oss på olika sätt – inte alltid så trevligt. Han förklarar det komplicerade samspelet mellan arv och miljö i ett mycket långt tidsperspektiv.

Människans anatomi och psyke har utvecklats under mer än tjugo miljoner år. Vi har gått på två ben i sex miljoner år, och vi har tillverkat redskap i två och en halv miljoner år. Den moderna människan är 200 000 år gammal, sedan dess har det inte skett någon större fysisk eller mental förändring i vår organism. Tiden vi levat i en urbaniserad miljö kan räknas i några få generationer. Ur ett evolutionärt perspektiv lever de flesta av oss idag i en för människan som art mycket onaturlig livsmiljö. Våra biologiska förutsättningar och behov och det moderna samhällets krav och påfrestningar är helt enkelt inte förenliga. Vad bär vi ännu med oss från vår mång-miljonåriga evolution – och vad är inlärt, kulturellt beteende? Varför blir vi feta när människor i traditionella kulturer aldrig blir det? Varför får vi folksjukdomar, som kostar samhället miljardbelopp årligen, medan det finns samhällen på andra platser i världen som helt saknar dessa, och där människor är kärnfriska, trots att de aldrig sett en doktor? Varför får kvinnorna aldrig osteoporosrelaterade frakturer eller cancer i reproduktions-organen i ursprungssamhällen? Varför finns det ingen barn- eller kvinnomisshandel, sexuella övergrepp, mobbning eller stress i de flesta traditionella samhällen? Svaren ligger så gott som helt i vår obiologiska livsstil.

I epilogen ställer Göran Burenhult olika kulturer mot varandra och frågar om det innebär högre välstånd att sitta i en bilkö på väg till jobbet än att paddla ut i floden för att fiska dagens middag.

Boken är slut på förlaget, men finns på de flesta bibliotek i landet. Den är också lätt att få tag i antikvariskt.

©2014 Burenhult Photography | Powered by Arkeomedia