Film documentaries and photo expeditions 1965 - 2013

Films and Photo Expeditions map

 

Speglingar-Del-1-3Speglingar av det förflutna. En resa i sex avsnitt med Göran Burenhult tillbaka till stenåldern. Del I:1-3. Sextimmars TV-dokumentär av Göran Burenhult. 1.I jakt på vår forntid< 2. Stenåldersjägare på Gotland väcks till liv; 3. Människan och hennes symboler. Serien är baserad på boken Speglingar av det förflutna, Burenhult 1986. Speglingar-Del-4-6Speglingar av det förflutna.  En resa i sex avsnitt med Göran Burenhult tillbaka till stenåldern. Del II: 4-6. Sextimmars TV-dokumentär av Göran Burenhult. 4. Människornas förhållande till varandra 5. Smycken - ej endast till skönhet; 6. Människornas förhållande till döden. Serien är baserad på boken Speglingar av det förflutna, Burenhult 1986.

 

 

 


 

Images-of-the-Past-1Images of the Past. Part I:1-3. A six-hour TV-series by Göran Burenhult. 1. Tracing our Past; 2. Stone Age Hunters Brought Back to Life; 3. Man and his Symbols.Images-of-the-Past-2Images of the Past. Part 2:4-6. A six-hour TV-series by Göran Burenhult. 4. How People Relate to One Another; 5. Jewellery - Not Only for Beauty; 6. How People Relate to Death.www-17.burenhult.seKärlekens öar. En resa med Göran Burenhult till ett av jordens sista paradis. 50-minuters TV-dokumentär av Göran Burenhult. Filmen är baserad på boken Kärlekens öar, möten med Kula-folket på Trobrianderna, Burenhult 1989. 

 

 

Islands-of-LoveIslands of Love. Encounters with the Kula-people on the Trobriand Islands. 50-minutes TV-documentary by Göran Burenhult.
www-18.burenhult.seI James Cooks kölvatten. En resa i tre avsnitt med Göran Burenhult och Bengt Danielsson. Tretimmars TV-dokumentär av Göran Burenhult. Serien är baserad på boken I James Cooks kölvatten, Burenhult & Danielsson 1991.

 

 

 

 

 

In-the-Wake-of-James-CookIn the Wake of James Cook.A Three-hour TV-series by Göran Burenhult and Bengt Danielsson, ethnographer and member of the Kon-Tiki raft crew in 1947.
 

 

www-20.burenhult.se

Stenmännen. En resa med Göran Burenhult till megalitbyggare och människoätare. 50-minuters TV-dokumentär av Göran Burenhult. Filmen är baserad på boken Stenmännen, megalitbyggare och människoätare, Burenhult 1992.Stone-ManStone Man. Living Legends ot the Past. 50-minutes TV-documentary by Göran Burenhult.

©2014 Burenhult Photography | Powered by Arkeomedia