Popular-scientific books and textbooks


maten-evolutionen
Burenhult, G. 2014. Maten, Evolutionen och Hjärnan. Paleokost - Myt eller Människoföda?. Pagina Förlag.
More information!

 

 

 


Den-sexuella-evolutionenBurenhult, G. 2012. Den sexuella evolutionen. Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller (The Evolution of Sex. Evolutionary Perspectives on Human Sexuality and Sex Roles). Optimal Förlag.
More information!

 

 

 Den-fullandade-manniskanBurenhult, G. 2004. Den fulländade människan. Livsstil – Välbefinnande – Ursprung (The Perfect Animal. Lifestyle – Well-being – Origin). Natur och Kultur, Stockholm.
More information!

 

 Det-ofullkomliga-djuretBurenhult, G. 2002. Det ofullkomliga djuret. Kropp, själ och livsstil i ett evolutionärt perspektiv (The Imperfect Animal. Body, Soul and Lifestyle from an Evolutionary Perspective). Natur och Kultur, Stockholm.
More information! 

 

 


Arkeologi-i-Norden-Del-1Arkeologi i Norden Band 1 och 2, nytt standardverk i universitets- och högskoleutbildningen i arkeologi vid landets samtliga institutioner, Natur och Kultur, Stockholm. 3 upplagor, varav en E-bok av Band 1.

Burenhult, G. (red.) 1999 (nya upplagor Band I, 2003, 2011). Arkeologi i Norden 1 (Archaeology in Scandinavia 1). Stockholm.
More information!

 

 


Arkeologi-i-Norden-Del-2Arkeologi i Norden Band 1 och 2, nytt standardverk i universitets- och högskoleutbildningen i arkeologi vid landets samtliga institutioner, Natur och Kultur, Stockholm. 3 upplagor, varav en E-bok av Band 1.

Burenhult, G. (red.) 1999 (nya upplagor Band I, 2003, 2011). Arkeologi i Norden 2 (Archaeology in Scandinavia 2). Stockholm.
More information!

 

 


Ajvide-och-den-moderna-arkeologinBurenhult, G. (red.) 1997.
Ajvide och den moderna arkeologin (Ajvide and the Modern Archaeology). Natur och Kultur,
Stockholm.

 

 


 


www.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 1. Mänsklighetens gryning. De första människorna i Afrika och Europa.

 

 


 


www-1.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 2. Bortom Afrika. De första människorna i Stilla havet och nya världen.

 

 

 

 


www-2.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 3. Från sten till brons. Jägare, samlare och bönder i Gamla världen.

 

 

 www-3.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 4. Människor vid Stilla havets kuster. Stenåldern i Asien, Oceanien och Nya världen.

 


 


www-4.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 5. Civilisationens vaggor. Tidiga högkulturer i Mesopotamien, Egypten och Asien.

 


 


www-5.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 6. Städer och stater. Civilisationer i Europa och Afrika.

 

 


 


www-6.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 7. Nya Världens högkulturer. Förcolumbianska civilisationer i Amerika.

 

 


 


www-7.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 8. Avskilda världar. Människor vid Stilla havets kuster.

 

 


 


www-8.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 9. Kvarlevande traditioner. Traditionella kulturer i Asien, Australien och Stilla havet.

 

 

 www-9.burenhult.seBurenhult, G. 1993 - 1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 10. I civilisationens skugga. Traditionella kulturer i Afrika och Amerika (in print).

 

 


 


Humankind-Volume-1The Illustrated History of Humankind Vol. 1-5. Weldon Owen Publishing, Sydney/ Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs. Translated and published in more than ten languages world-wide. Burenhult, G. 1993 - 1994 (ed.) The Illustrated History of Humankind. Landmark five-volume series from the American Museum of Natural History, New York. San Francisco.

Volume 1: The First Humans.

 

 


Humankind-Volume-2The Illustrated History of Humankind Vol. 1-5. Weldon Owen Publishing, Sydney/ Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs. Translated and published in more than ten languages world-wide. Burenhult, G. 1993 - 1994 (ed.) The Illustrated History of Humankind. Landmark five-volume series from the American Museum of Natural History, New York. San Francisco.

Volume 2: People of the Stone Age.

 

 


Humankind-Volume-3The Illustrated History of Humankind Vol. 1-5. Weldon Owen Publishing, Sydney/ Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs. Translated and published in more than ten languages world-wide. Burenhult, G. 1993 - 1994 (ed.) The Illustrated History of Humankind. Landmark five-volume series from the American Museum of Natural History, New York. San Francisco.

Volume 3: Old World Civilizations.

 

 


Humankind-Volume-4The Illustrated History of Humankind Vol. 1-5. Weldon Owen Publishing, Sydney/ Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs. Translated and published in more than ten languages world-wide. Burenhult, G. 1993 - 1994 (ed.) The Illustrated History of Humankind. Landmark five-volume series from the American Museum of Natural History, New York. San Francisco.

Volume 4: New World and Pacific Civilizations.

 

 


Humankind-Volume-5The Illustrated History of Humankind Vol. 1-5. Weldon Owen Publishing, Sydney/ Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs. Translated and published in more than ten languages world-wide. Burenhult, G. 1993 - 1994 (ed.) The Illustrated History of Humankind. Landmark five-volume series from the American Museum of Natural History, New York. San Francisco.

Volume 5: Traditional Peoples Today.

 

 


www-10.burenhult.seBurenhult, G. 1992. Stenmännen. Megalitbyggare och Människoätare (Stone Men. Megalith Builders and Man Eaters). Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs.

 

 

 

 


www-11.burenhult.seBurenhult, G. och Danielsson, B. 1991. I James Cooks kölvatten (In the Wake of James Cook). Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs.

 

 

 

 


www-12.burenhult.seBurenhult, G. 1989. Kärlekens Öar. Möten med Kula-folket på Trobriandöarna (Islands of Love. Meetings with the Kula-people on the Trobriand Islands). Bokförlaget Bra Böcker, Höganäs.

 

 


 


www-13.burenhult.seBurenhult, G. 1988. Länkar till vår Forntid - introduktion i Sveriges arkeologi (Links to Our Past - an Introduction to Swedish Archaeology) I redaktionen: Evert Baudou och Mats P Malmer. Kursbok i Utbildningsradions universitetskurs i arkeologi. Höganäs.

 

 


 


www-14.burenhult.seBurenhult, G. 1986. Speglingar av det förflutna (Images of the Past). Bra Böckers Bokklubb, Höganäs. Ny reviderad bokhandelsupplaga 1990.

 

 


 

 


Arkeologi-i-Sverige-Del-1Arkeologi i Sverige Band I-III, standardverk i universitetsutbildningen i arkeologi vid landets samtliga institutioner.

Burenhult, G. 1983. Arkeologi i Sverige III, Samhällsbyggare och Handelsmän 500 f.Kr. - 1050 e.Kr. (Archaeology in Sweden III, Society Builders and Tradesmen 500 BC - 1050 AD). Wikens Förlag, Höganäs. Ny upplaga 1991.

 

 

 


Arkeologi-i-Sverige-Del-2Arkeologi i Sverige Band I-III, standardverk i universitetsutbildningen i arkeologi vid landets samtliga institutioner.

Burenhult, G. 1982. Arkeologi i Sverige II, Bönder och Bronsgjutare 2300 - 500 f.Kr. (Archaeology in Sweden II,Farmers and Bronze-smiths 2300 - 500 BC). Wikens Förlag, Höganäs. Ny upplaga 1991.

 

 

 


Arkeologi-i-Sverige-Del-3Arkeologi i Sverige Band I-III, standardverk i universitetsutbildningen i arkeologi vid landets samtliga institutioner.

Burenhult, G. 1982. Arkeologi i Sverige I, Fångstfolk och Herdar 10 000 - 2300 f.Kr. (Archaeology in Sweden I, hunter/gatherers and shepherds 10 000 – 2300 BC). Wikens Förlag, Höganäs. Ny upplaga 1991.

 

 

 


IherirBurenhult, G.1982. Iherir – klippmålningar från stenåldern i Centralsahara (Iherir – Rock Paintings from the Stone Age in the Central Sahara). Stureförlaget, Stockholm.

 

 

 

 


www-15.burenhult.se

Burenhult, G.1981. Stenåldersbilder. Hällristningar och stenåldersekonomi. Hällbilder som samhällsdokument i Europa och Nordafrika 5000-500 f.Kr. (Images from the Stone Age. Rock Carvings and Stone Age Economy. Rock Art as Documents of Prehistoric Societies in Europe and Northern Africa 5000-500 BC). Med planscher av Pehr Hasselrot. Stureförlaget, Stockholm.

 

 

 


www-16.burenhult.seBurenhult, G. 1979. Hällristningar. Hällbilder från sten- och bronsålder (Rock Carvings. Rock Art from the Stone and Bronze Ages). Malmö Museums Utställningskatalog 330. Malmö.

 

 

 

 

 

Complete list of publications

 

©2014 Burenhult Photography | Powered by Arkeomedia