maten-evolutionenVi har gått på två ben i över sex miljoner år. Urmänniskan har existerat i över två miljoner år. Moderna människor har funnits på jorden i 200 000 år. De arkeologiska skelettmaterialen ger oss en detaljerad inblick i våra förfäders födointag och hälsotillstånd. Under dessa svindlande tidsrymder har vi överlevt och förökat oss utan tillgång till läkare, moderna mediciner eller vaccinationer. Men under de senaste 50 åren har vår kost och livsstil förändrats dramatiskt. Alla våra moderna "välfärdssjukdomar" är självförvållade.

Paradoxalt nog har vi facit i hand. Över hela världen lever ursprungsbefolkningar, som in i modern tid levat på samma sätt som deras förfäder under årtusenden. De finns i arktiska miljöer, i halvökenområden, på korallatoller och i tropiska regnskogar. Men så fort de lämnar sin ursprungliga livsstil och övergår till den västerländska, kommer de nya sjukdomarna som ett brev på posten.

Vetenskapen har lärt oss hur människokroppen fungerar, vad vi bör äta – och inte äta – varför vi måste vara fysiskt aktiva och hur vårt psyke påverkas av den livsstil som dominerar i västvärlden. Trots all denna kunskap är vi västerlänningar sjukare än någonsin. 80% av det vi konsumerar i västvärlden är artfrämmande för människan! Mer än 40% av den mat som säljs i våra butiker är direkt skadlig för oss.

I sin nya bok presenterar Göran Burenhult de vetenskapliga fakta som ligger till grund för flera av dagens trenddieter. Det finns otvetydiga samband mellan kost och hälsa, liksom mellan kost och ohälsa. Kunskapen finns! Det är bara att ta ditt förnuft till fånga!

 

 

©2014 Burenhult Photography | Powered by Arkeomedia