Publications

Burenhult Photography (under construction)

See detailed list of Göran Burenhult publications below

2019

2014

2012

2004

1999

1992

1991

1997

1988

Vols 1-10

1993-1996

Vols 1-5

1993-1994

2002

1982

1989

1982 (1992)

1986

1981


Göran Burenhult Publications 1971-2019

 

- Burenhult, G. 1971. En båtgrav från yngre järnålder i Fosie socken. Limhamniana 1971.

- Burenhult, G., Malmer, Mats P. m.fl. 1972. Ett museum som projekt och projekt i muséet. I Forntid för Framtid. En bok till Kungen. Stockholm.

- Burenhult, G. 1973a. Rock Carving Chronology and Rock Carving Ships with Sails. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1971-72.

- Burenhult, G. 1973b. Hällristningsdokumentation och reproduktion av hällristningar. Ale 3/72.

- Burenhult, G. 1973c. En långdös vid Hindby mosse. Malmöfynd 2. Malmö Museum.

- Burenhult, G. 1973d. The Rock Carvings of Götaland II. Acta Archaeologica Lundensia, Series 4. Lund. 

- Burenhult, G. 1973e. En nyupptäckt långdös vid Hindby mosse. Limhamniana 1973. Malmö.

- Burenhult, G. 1973-74. Matrix Analysis and Scanian Megalithic Pottery. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1973-74. Lund.

- Burenhult, G. 1974. Arkeologiska undersökningar på Tofta Högar. Bjärebygden 1974.

- Burenhult, G. 1975a. Tofta högar – en kult- och begravningsplats från bronsåldern. Skånes Natur 62:1975. Skånes Naturvårdsförbunds Årsskrift.

- Burenhult, G. 1975b. Arkeologi - för vem? Synpunkter på de externa universitetskurserna i arkeologi. Fornvännen 70, 1975 3/4. Stockholm.

- Burenhult, G. 1976. Den arkeologiska undersökningen av Tofta högar. Bjärebygden 1976.

- Burenhult, G. 1979. Hällristningar. Hällbilder från sten- och bronsålder. Malmö Museums utställningskatalog 330. Malmö.

- Burenhult, Göran 1980a. Comments on: Relations West Norway-western Europe Documented in Petroglyphs by Fett, E. and P. Norwegian Archaeological Review (NAR), Vol. 12, No 2-79. Oslo.

- Burenhult, G. 1980b. The Archaeological Excavation at Carrowmore, Co. Sligo, Ireland. Excavation seasons 1977-79. Theses and Papers in North-European Archaeology 9. Institute of Archaeology, University of Stockholm.

- Burenhult, Göran. 1980c. Götalands Hällristningar, Del 1. Theses and Papers in North-European Archaeology 10. Institute of Archaeology, University of Stockholm.

- Burenhult, G. 1980d. The Carrowmore Excavations. Excavation Season 1980. Stockholm Archaeological Reports Nr. 7. Institute of Archaeology, University of Stockholm.

- Burenhult, G. 1981a. Stenåldersbilder. Hällristningar och stenåldersekonomi. Hällbilder som samhällsdokument i Europa och Nordafrika 5000-500 f.Kr. Stockholm.

- Burenhult, G. 1981b. The Carrowmore Excavations. Excavation season 1981. Stockholm Archaeological Reports Nr. 8. Institute of Archaeology, University of Stockholm.

- Burenhult, G. 1982a. Iherir – klippmålningar från stenåldern i Centralsahara. Stockholm.

- Burenhult, G. 1982b. Arkeologi i Sverige I, Fångstfolk och Herdar 10 000 - 2300 f.Kr. Höganäs.

- Burenhult, G. 1982c. Arkeologi i Sverige II, Bönder och Bronsgjutare 2300 - 500 f.Kr. Höganäs.

- Burenhult, G. 1983a. Arkeologi i Sverige III, Samhällsbyggare och Handelsmän 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. Höganäs.

- Burenhult, G. 1983b. Europas förhistoria. I Bra Böckers Världshistoria, Band 1. Höganäs.

- Burenhult, G. 1983c. Arkeologi och populärvetenskap - ett vetenskapligt projekt för allmänheten. Kulturminnesvård 3:83, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.

- Burenhult, G. 1984a. The Archaeology of Carrowmore. Theses and Papers in North-European Archaeology 14. Institute of Archaeology, University of Stockholm.

- Burenhult, G. 1984b. Varför gräver vi? Forntidsminnen – om arkeologi och hembygdsrörelsen. Karlskrona.

- Burenhult, G. 1984c. Projektet arkeologiska prospekteringsmetoder. Ett vetenskapligt projekt för allmänheten. Gotländskt Arkiv 1984. Visby.

- Burenhult, G. 1986. Speglingar av det förflutna. Höganäs.

- Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. and Sjøvold, Torstein (eds) 1987. Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B.A.R. International Series 366 (i) and (ii), 1987.

- Burenhult, G. 1987. Etnoarchaeology as a method of establishing mid-range theory. A new era in European archaeology - or exotic nonsense? I Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. and Sjøvold, T. (eds) 1987: Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement, and Society. BAR International Series 366 (ii), 1987.

- Burenhult, G. 1988. Länkar till vår Forntid - en introduktion i Sveriges arkeologi. I redaktionen: Evert Baudou och Mats P. Malmer. Kursbok i Utbildningsradions universitetskurs i arkeologi. Höganäs.

- Burenhult, G. 1989. Kärlekens Öar. Möten med kula-folket på Trobriandöarna. Höganäs.

- Burenhult, G. 1990. Speglingar av det Förflutna. Ny reviderad upplaga. Höganäs.

- Burenhult, G. och Danielsson, B. 1991. I James Cooks kölvatten. Höganäs.

- Burenhult, G. 1992a. Stenmännen. Megalitbyggare och Människoätare. Höganäs.

- Burenhult, G. 1992b. Arkeologi i Sverige. Ny reviderad upplaga. Höganäs. Sveriges forntid i tre band: Band 1. Fångstfolk och herdar 10 000 - 2300 f.Kr., Band 2. Bönder och bronsgjutare 2300 - 500 f.Kr., Band 3. Samhällsbyggare och handelsmän 500 f.Kr. - 1050 e.Kr.

- Burenhult, G. 1991-2005. NE, Sveriges Nationalencyklopedi. Löpande artiklar i svensk och internationell arkeologi.

- Burenhult, G. 1993-1994 (ed). The Illustrated History of Humankind Landmark five-volume series from the American Museum of Natural History, New York. San Francisco.

Volume 1: The First Humans.

Volume 2. People of the Stone Age.

Volume 3. Old World Civilizations.

Volume 4. New World and Pacific Civilizations.

Volume 5. Traditional Peoples Today.

- Burenhult, G. 1993-1996 (red.). Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

Volym 1. Mänsklighetens gryning. De första människorna i Afrika och Europa.

Volym 2. Bortom Afrika. De första människorna i Stilla havet och Nya världen.

Volym 3. Från sten till brons. Jägare, samlare och bönder i Gamla världen.

Volym 4. Människor vid Stilla havets kuster. Stenåldern i Asien, Oceanien och Nya världen.

Volym 5. Civilisationens vaggor. Tidiga högkulturer i Mesopotamien, Egypten och Asien.

Volym 6. Städer och stater. Civilisationer i Europa och Afrika.

Volym 7. Nya Världens högkulturer. Förcolumbianska civilisationer i Amerika.

Volym 8. Avskilda världar. Människor vid Stilla havets kuster.

Volym 9. Kvarlevande traditioner. Traditionella kulturer i Asien, Australien och Stilla havet.

Volym 10. I civilisationens skugga. Traditionella kulturer i Afrika och Amerika (in print).

- Burenhult, G. 1993a. Towards Homo Sapiens: Habilines, Erectines and Neanderthals. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994a The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993b. Modern People in Africa and Europe: Out of Africa: Adapting to the Cold. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993c. Radiocarbon: a key to the past. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993d. The Rise of Art: Image-making in Europe during the Ice Age. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993e. The Venus figurines. In: Burenhult, G. (ed.): The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993f. Pech-Merle: a 20,000-year-old sanctuary. In: Burenhult, G. (ed.): The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993g. Spreading throughout the Globe: Towards New Continents. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993h. Rock art in the central Sahara. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The - Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993i. The Megalith-Builders in Europe: Stones, Tombs, and Temples Along the Atlantic Coast. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993j. Oak coffin graves in Denmark. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993k (Broadbent, N., Burenhult, G. and Maxwell, M.). Why only some became Farmers: a Global Overview. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.

- Burenhult, G. 1993l. Stenmännen. Megalitbyggare och människoätare. Populär Historia Nr. 2/93. Lund.

- Burenhult, G. 1994a. Babylonians and Assyrians: struggling powers in Mesopotamia. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994b. From bronze to iron in the Mediterranean region. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994c. Greek and Phoenician colonization: 800 BC to 500 BC. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994d. The Iron Age in Europe: Horsemen, Ironsmiths, and Vikings. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994e. Stone-Built Monuments of the South Pacific: Sanctuaries for Gods and Ancestors. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 4. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994f. The stone money of Yap. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 4. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994g. Life and death among the Toraja. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 5. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994h. The Kula Ring. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 5. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994i (Burenhult, G., Salter, F. and Schiefenhövel, W.). The Future of Humankind. In Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The  Illustrated History of Humankind, Vol. 5. San Francisco.

- Burenhult, G. 1994. Människor vid isens rand. Fauna & Flora nr. 2, 1994. Specialnummer till utställningen Istid på Naturhistoriska Riksmuseet. Stockholm.

- Burenhult, G. 1995 (new revised edition 2001). The Illustrated Guide to The Megalithic Cemetery of Carrowmore, Co. Sligo. Malmö.

- Burenhult, G. 1996a. Digital teknik inom arkeologin. Med bidrag av Dan Ullén. Stockholm Archaeological Reports - SAR. Field Studies Nr. 4, 1996.

- Burenhult, G. 1996b. Stenmannen. I: Att uppleva världen. Jubileumsbok Travellers’ Club Malmö.

- Burenhult, G. 1997a. Remote sensing. Applied techniques for the study of cultural resources and the localization, identification and documentation of sub-surface prehistoric remains in Swedish archaeology. Theses and Papers in North-European Archaeology 13:a and 13:b (1984/1997) (Volumes I and II).

      Volume I: Osteo-anthropological, environmental, economic and technical analyses. Hässleholm 1997.

      Volume II: Archaeological investigations and remote sensing case studies. Hässleholm 2001.

- Burenhult, G. (red.) 1997b. Ajvide och den moderna arkeologin. Stockholm.

- Burenhult, G. 1998. ARCHEONET – Arkeologi mot det tredje årtusendet. Populär  

      Arkeologi 1/98.

- Burenhult, G. 1999a. KARTAGO as a viewer of GIS- and multivariate archaeological  

      data in the Ajvide and Carrowmore projects – the full concept. In: Barceló, J.A., Briz,  

  1. & Vila, A. (eds.): New Techniques for Old Times. CAA 98. BAR International

      Series 757. Oxford.

- Burenhult, G. 1999b. Megalithic Symbolism in Ireland and Scandinavia in light of new

       evidence from  

      Carrowmore. ARKEOS 6. Perspectivas em Diálogo. Tomo 1. Tomar.

- Burenhult, G. (red.) 1999c. (ny upplaga Band 1 2003). Arkeologi i Norden 1-2.

       Stockholm.

- Burenhult, G. 2000a. The Trobriand Islanders – Original Settlers or Later Migrants? I:  

      Migrations and Exchange in a Historical Perspective. No Barriers Seminar Papers,  

      Vol. 3, 2000. The Kon-Tiki Museum, Institute for Pacific Archaeology and Cultural  

      History. Oslo.

- Burenhult, G. 2000b. Så levde de på Ajvide. Forskning & Framsteg Nr. 5, 2000.

- Burenhult, G., Davidsson, M., Larsson, A.-C., Svensson, S. och Venturi, G. 2000. Bland  

      grottor och gravar i Söderhavet. Populär Arkeologi Nr. 1, 2000.

- Burenhult, G. 2001. Long-distance cultural interaction in megalithic Europe:  

      Carrowmore and the Irish         

      megalithic tradition in a western European and Mediterranean context. In: Cultural  

      Interactions in Europe and the Eastern Mediterranean during the Bronze Age (3000-

      500 BC). B.A.R. International Series 985.

- Burenhult G. (ed.) 2002a. Archaeological Informatics – Pushing the Envelope. Computer  

      Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Gotland, April 25-29, 2001.

      B.A.R. International Series 1016.

- Burenhult, G. (ed.) 2002b. The Archaeology of the Trobriand Islands, Milne Bay  

      Province, Papua New Guinea. Excavation Report 1999. B.A.R International Series  

      1080.

- Burenhult, G. 2002c. Remote sensing. Applied techniques for the study of cultural resources and the localization, identification and documentation of sub-surface prehistoric remains in Swedish archaeology. Volume II: Archaeological investigations and remote sensing case studies. Theses and Papers in North-European Archaeology 13:b (1984/2002). Hässleholm 2002.

- Burenhult, G. 2002d. Det ofullkomliga djuret. Kropp, själ och livsstil i ett evolutionärt perspektiv. Stockholm.

- Burenhult, G. (ed.) 2003. Stones and Bones. Formal disposal of the dead in Atlantic   

      Europe during the Mesolithic-Neolithic interface 6000-3000 BC. Proceedings from the  

      Archaeological Conference in Honour of the Late Professor Michael J. O’Kelly in

      Sligo, Ireland, May 1-5, 2002. BAR International Series.

- Burenhult, G. 2004. Den fulländade människan. Livsstil – Välbefinnande – Ursprung.    

      Stockholm.

- Burenhult, G. 2011. Begravningsgrottorna på Trobrianderna. I: Traveller’s Club Malmö

      Jubileumsbok 1936- 2011. Malmö.

- Burenhult, G. 2012a. Den sexuella Evolutionen. Evolutionära perspektiv på människans

      sexualitet och könsroller. Optimal Förlag.

- Burenhult, G. 2012b. Människans sexuella evolution. Axess Nr 7, oktober 2012.

- Burenhult, G. 2014a. Hälsokost på stenåldern? Efterord till Söderberg, Å. Hälsokoden – recept för ett friskare liv. Pagina Förlag.

- Burenhult, G. 2014 b. Bland kärnfriska ursprungsbefolkningar i Söderhavet. I: HÄNT i Traveller’s Club i Malmö 3:2014.

- Burenhult, G. 2014c. Maten, Evolutionen och Hjärnan. Paleokost – myt eller människoföda? Pagina Förlag.

- Burenhult, G. 2015a. Kan paleokost hålla dig frisk? – borde vi äta som naturfolken? Medicinsk Access 1/2015.

- Burenhult, G. 2015b. Den sexuella evolutionen. Evolutionära perspektiv på människans

sexualitet och könsroller. Medicinsk Access 4-5/2015.

- Burenhult, G. 2015c. Ett ohållbart samhälle? Psykisk och fysisk ohälsa ur ett evolutionärt perspektiv. Medicinsk Access 7/2015.

- Burenhult G. 2015d. Evolutionen och människans kost. Populär Arkeologi 4/2015.

- Burenhult G. 2016. Stress skapar aggressioner hos människan. Evolutionära perspektiv på territorialitet och aggression i mänskliga samhällen. Medicinsk Access 1/2016.

- Burenhult, G. 2019a. Maten och evolutionen. Kost och hälsa ur ett evolutionärt perspektiv. Näringsmedicinsk tidskrift 2/2019.

- Burenhult, G. 2019b (in print). Evolutionen och du – om arvet du aldrig kommer ifrån. Lava Förlag. Stockholm.

- Burenhult, G. 2019c (in print). Chromlechs, Chronology and Chromosomes: New Light on Sligo's Megaliths. Sligo Field Club Journal, Vol. 5, 2019.


Copyright © All Rights Reserved