Publications

Publications

Below is a detailed list of Göran Burenhult's publications below, more information on the latest books and also links to various articles


2019

2004

2014

2002

2012

1999

1992

1991

1982

1982 (1992)

1997

1986

1981

1988

Vols 1-10

1993-1996

Vols 1-5

1993-1994

1989

Göran Burenhult Publications 1965-2021

(Göran Svensson 1965-1966)

Svensson, G. 1965a.
Svensson G. 1965b.Svensson, G. 1966a.Svensson, G. 1966b.
Svensson, G. 1966c.Burenhult, G. 1971.Burenhult, G., Malmer, M. P. m.fl. 1972. 


Burenhult, G. 1973a.
Burenhult, G. 1973b.Burenhult, G. 1973c.


Burenhult, G. 1973d.Burenhult, G. 1973e.Burenhult, G. 1973-74.Burenhult, G. 1974.Burenhult, G. 1975a.Burenhult, G. 1975b.
Burenhult, G. 1976.Burenhult, G. 1979.Burenhult, G. 1980a.
Burenhult, G. 1980b.

Burenhult, G. 1980c.
Burenhult, G. 1980d.
Burenhult, G. 1981a.
Burenhult, G. 1981b.
Burenhult, G. 1982a.Burenhult, G. 1982b. Burenhult, G. 1982c. Burenhult, G. 1983a.Burenhult, G. 1983b.Burenhult, G. 1983c.
Burenhult, G. 1984a.
Burenhult, G. 1984b.Burenhult, G. 1984c.
Burenhult, G. 1986.


Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. and Sjøvold, Torstein (eds) 1987.


Burenhult, G. 1987.


Burenhult, G. 1988.
Burenhult, G. 1989a.Burenhult, G. 1989b.


Burenhult, G. 1989c.


Burenhult, G. 1989d.Burenhult, G. 1990.


Burenhult, G. och Danielsson, B. 1991.


Burenhult, G. 1992a.


Burenhult, G. 1992b.

Burenhult, G. 1991-2005.Burenhult, G. 1993-1994 (ed).

Burenhult, G. 1993-1996 (red.).Burenhult, G. 1993a.
Burenhult, G. 1993b.
Burenhult, G. 1993c.Burenhult, G. 1993d.
Burenhult, G. 1993e.Burenhult, G. 1993f.Burenhult, G. 1993g.
Burenhult, G. 1993h.Burenhult, G. 1993i.
Burenhult, G. 1993j.Burenhult, G. 1993k

Burenhult, G. 1993l.Burenhult, G. 1994a.
Burenhult, G. 1994b.
Burenhult, G. 1994c.
Burenhult, G. 1994d.
Burenhult, G. 1994e.
Burenhult, G. 1994f.Burenhult, G. 1994g.
Burenhult, G. 1994h.Burenhult, G. 1994i
Burenhult, G. 1994.
Burenhult, G. 1995 (new revised edition 2001).


Burenhult, G. 1996a.
Burenhult, G. 1996b.Burenhult, G. 1997a.


Burenhult, G. (red.) 1997b.

Burenhult, G. 1998.


Burenhult, G. 1999a
Burenhult, G. 1999b.Burenhult, G. (red.) 1999c. (ny upplaga Band 1 2003).

Burenhult, G. 2000a.
Burenhult, G. 2000b.

Burenhult, G., Davidsson, M., Larsson, A.-C., Svensson, S. och Venturi, G. 2000.

Burenhult, G. 2001.

Burenhult G. (ed.) 2002a.Burenhult, G. (ed.) 2002b.Burenhult, G. 2002c.


Burenhult, G. 2002d.


Burenhult, G. (ed.) 2003a.

Burenhult, G. 2003b.Burenhult, G. 2004.


Burenhult, G. 2011.


Burenhult, G. 2012a.


Burenhult, G. 2012b.

Burenhult, G. 2014a.


Burenhult, G. 2014 b.


Burenhult, G. 2014c.


Burenhult, G. 2015a.


Burenhult, G. 2015b.Burenhult, G. 2015c.


Burenhult G. 2015d.

Burenhult G. 2016.Federico Sanchez-Quinto, Helena Malmström, Magdalena Frazer, Linus Girdland-Flink, Emma M. Svensson, Luciana Simoes, Robert George, Nina Hollfelder, Göran Burenhult, Gordon Noble, Kate Britton, Sahra Talamo, Neil Curtis, Hanka Brzobohata, Radka Sumberova, Anders Götherström, Jan Storå, Mattias Jakobsson 2019.

Burenhult, G. 2019a.


Burenhult, G. 2019b.


Burenhult, G. 2019c.


Burenhult, G. 2020.
Burenhult, G. 2021.

Burenhult, G. 2022a.
Wallin, P., Sten, S., Burenhult, G., Sjöstrand, A. 2022b.

I rökelsehandlarnas basar fann vi massor av mysk och ambra och allt sådant. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS, 14 juli 1965.


Dödskalleplatsen är nöjesplatsen i "Röda staden". Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS, 10 oktober 1965.


Så här lever det Blå Folket. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS, 12 maj 1966.


Hundratals turister fastnar dagligen i Europas strängaste gränskontroll. Apdöd Gibraltars fall. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS, 16 maj 1966.


Jamaica lömskt paradis. Sydsvenska Dagbladet Snällposten, SDS, 25 september 1966.


En båtgrav från yngre järnålder i Fosie socken. Limhamniana 1971.


Ett museum som projekt och projekt i muséet. I Forntid för Framtid. En bok till Kungen. Stockholm.


Rock Carving Chronology and Rock Carving Ships with Sails. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1971-72.


Hällristningsdokumentation och reproduktion av hällristningar. Ale 3/72.


En långdös vid Hindby mosse. Malmöfynd 2. Malmö Museum.


The Rock Carvings of Götaland II. Acta Archaeologica Lundensia, Series 4. Lund.


En nyupptäckt långdös vid Hindby mosse. Limhamniana 1973. Malmö.


Matrix Analysis and Scanian Megalithic Pottery. Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1973-74. Lund.


Arkeologiska undersökningar på Tofta Högar. Bjärebygden 1974.


Tofta högar – en kult- och begravningsplats från bronsåldern. Skånes Natur 62:1975. Skånes Naturvårdsförbunds Årsskrift.


Arkeologi - för vem? Synpunkter på de externa universitetskurserna i arkeologi. Fornvännen 70, 1975 3/4. Stockholm.


Den arkeologiska undersökningen av Tofta högar. Bjärebygden 1976.


Hällristningar. Hällbilder från sten- och bronsålder. Malmö Museums utställningskatalog 330. Malmö.


Comments on: Relations West Norway-western Europe Documented in Petroglyphs by Fett, E. and P. Norwegian Archaeological Review (NAR), Vol. 12, No 2-79. Oslo.


The Archaeological Excavation at Carrowmore, Co. Sligo, Ireland. Excavation seasons 1977-79. Theses and Papers in North-European Archaeology 9. Institute of Archaeology, University of Stockholm.


Götalands Hällristningar, Del 1. Theses and Papers in North-European Archaeology 10. Institute of Archaeology, University of Stockholm.


The Carrowmore Excavations. Excavation Season 1980. Stockholm Archaeological Reports Nr. 7. Institute of Archaeology, University of Stockholm.


Stenåldersbilder. Hällristningar och stenåldersekonomi. Hällbilder som samhällsdokument i Europa och Nordafrika 5000-500 f.Kr. Stockholm.


The Carrowmore Excavations. Excavation season 1981. Stockholm Archaeological Reports Nr. 8. Institute of Archaeology, University of Stockholm.


Iherir – klippmålningar från stenåldern i Centralsahara. Stockholm.


Arkeologi i Sverige I, Fångstfolk och Herdar 10 000 - 2300 f.Kr. Höganäs.


Arkeologi i Sverige II, Bönder och Bronsgjutare 2300 - 500 f.Kr. Höganäs.


Arkeologi i Sverige III, Samhällsbyggare och Handelsmän 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. Höganäs.


Europas förhistoria. I Bra Böckers Världshistoria, Band 1. Höganäs.


Arkeologi och populärvetenskap - ett vetenskapligt projekt för allmänheten. Kulturminnesvård 3:83, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.


The Archaeology of Carrowmore. Theses and Papers in North-European Archaeology 14. Institute of Archaeology, University of Stockholm.


Varför gräver vi? Forntidsminnen – om arkeologi och hembygdsrörelsen. Karlskrona.


Projektet arkeologiska prospekteringsmetoder. Ett vetenskapligt projekt för allmänheten. Gotländskt Arkiv 1984. Visby.


Speglingar av det förflutna. Höganäs.


Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement and Society. B.A.R. International Series 366 (i) and (ii), 1987.Etnoarchaeology as a method of establishing mid-range theory. A new era in European archaeology - or exotic nonsense? I Burenhult, G., Carlsson, A., Hyenstrand, Å. and Sjøvold, T. (eds) 1987: Theoretical Approaches to Artefacts, Settlement, and Society. BAR International Series 366 (ii), 1987.


Länkar till vår Forntid - en introduktion i Sveriges arkeologi. I redaktionen: Evert Baudou och Mats P. Malmer. Kursbok i Utbildningsradions universitetskurs i arkeologi. Höganäs.


Kärlekens Öar. Möten med kula-folket på Trobriandöarna. Höganäs.


Skåne. Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Forum.


Blekinge. Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Forum.


Öland och Gotland. Hällristningar och hällmålningar i Sverige. Forum.


Speglingar av det Förflutna. Ny reviderad upplaga. Höganäs.


I James Cooks kölvatten. Höganäs.Stenmännen. Megalitbyggare och Människoätare. Höganäs.


Arkeologi i Sverige. Ny reviderad upplaga. Höganäs. Sveriges forntid i tre band: Band 1. Fångstfolk och herdar 10 000 - 2300 f.Kr., Band 2. Bönder och bronsgjutare 2300 - 500 f.Kr., Band 3. Samhällsbyggare och handelsmän 500 f.Kr. - 1050 e.Kr.


NE, Sveriges Nationalencyklopedi. Löpande artiklar i svensk och internationell arkeologi.


The Illustrated History of Humankind Landmark five-volume series from the American Museum of Natural History, New York. San Francisco.

 • Volume 1: The First Humans.
 • Volume 2. People of the Stone Age.
 • Volume 3. Old World Civilizations.
 • Volume 4. New World and Pacific Civilizations.
 • Volume 5. Traditional Peoples Today.


Bra Böckers encyklopedi om människans historia. Tio-volymsserien. Höganäs.

 • Volym 1. Mänsklighetens gryning. De första människorna i Afrika och Europa.
 • Volym 2. Bortom Afrika. De första människorna i Stilla havet och Nya världen.
 • Volym 3. Från sten till brons. Jägare, samlare och bönder i Gamla världen.
 • Volym 4. Människor vid Stilla havets kuster. Stenåldern i Asien, Oceanien och Nya världen.
 • Volym 5. Civilisationens vaggor. Tidiga högkulturer i Mesopotamien, Egypten och Asien.
 • Volym 6. Städer och stater. Civilisationer i Europa och Afrika.
 • Volym 7. Nya Världens högkulturer. Förcolumbianska civilisationer i Amerika.
 • Volym 8. Avskilda världar. Människor vid Stilla havets kuster.
 • Volym 9. Kvarlevande traditioner. Traditionella kulturer i Asien, Australien och Stilla havet.
 • Volym 10. I civilisationens skugga. Traditionella kulturer i Afrika och Amerika.


Towards Homo Sapiens: Habilines, Erectines and Neanderthals. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994a The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.


Modern People in Africa and Europe: Out of Africa: Adapting to the Cold. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.


Radiocarbon: a key to the past. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.


The Rise of Art: Image-making in Europe during the Ice Age. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.


The Venus figurines. In: Burenhult, G. (ed.): The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.


Pech-Merle: a 20,000-year-old sanctuary. In: Burenhult, G. (ed.): The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.


Spreading throughout the Globe: Towards New Continents. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 1. San Francisco.


Rock art in the central Sahara. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The - Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.


The Megalith-Builders in Europe: Stones, Tombs, and Temples Along the Atlantic Coast. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.


Oak coffin graves in Denmark. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.


(Broadbent, N., Burenhult, G. and Maxwell, M.). Why only some became Farmers: a Global Overview. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 2. San Francisco.


Stenmännen. Megalitbyggare och människoätare. Populär Historia Nr. 2/93. Lund.


Babylonians and Assyrians: struggling powers in Mesopotamia. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.


From bronze to iron in the Mediterranean region. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.


Greek and Phoenician colonization: 800 BC to 500 BC. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.


The Iron Age in Europe: Horsemen, Ironsmiths, and Vikings. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 3. San Francisco.


Stone-Built Monuments of the South Pacific: Sanctuaries for Gods and Ancestors. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 4. San Francisco.


The stone money of Yap. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 4. San Francisco.


Life and death among the Toraja. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 5. San Francisco.


The Kula Ring. In: Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The Illustrated History of Humankind, Vol. 5. San Francisco.


(Burenhult, G., Salter, F. and Schiefenhövel, W.). The Future of Humankind. In Burenhult, G. (ed.) 1993-1994: The  Illustrated History of Humankind, Vol. 5. San Francisco.


Människor vid isens rand. Fauna & Flora nr. 2, 1994. Specialnummer till utställningen Istid på Naturhistoriska Riksmuseet. Stockholm.


The Illustrated Guide to The Megalithic Cemetery of Carrowmore, Co. Sligo. Malmö.


Digital teknik inom arkeologin. Med bidrag av Dan Ullén. Stockholm Archaeological Reports - SAR. Field Studies Nr. 4, 1996.


Stenmannen. I: Att uppleva världen. Jubileumsbok Travellers’ Club Malmö.


Remote sensing. Applied techniques for the study of cultural resources and the localization, identification and documentation of sub-surface prehistoric remains in Swedish archaeology. Theses and Papers in North-European Archaeology 13:a and 13:b (1984/1997) (Volumes I and II).

 • Volume I: Osteo-anthropological, environmental, economic and technical analyses. Hässleholm 1997.
 • Volume II: Archaeological investigations and remote sensing case studies. Hässleholm 2001.


Ajvide och den moderna arkeologin. Stockholm.


ARCHEONET – Arkeologi mot det tredje årtusendet. Populär Arkeologi 1/98.


KARTAGO as a viewer of GIS- and multivariate archaeological data in the Ajvide and Carrowmore projects – the full concept. In: Barceló, J.A., Briz,  & Vila, A. (eds.): New Techniques for Old Times. CAA 98. BAR International Series 757. Oxford.

Megalithic Symbolism in Ireland and Scandinavia in light of nevidence from Carrowmore. ARKEOS 6. Perspectivas em Diálogo. Tomo 1. Tomar.

Arkeologi i Norden 1-Stockholm.


The Trobriand Islanders – Original Settlers or Later Migrants? I: Migrations and Exchange in a Historical Perspective. No Barriers Seminar Papers,  Vol. 3, 2000. The Kon-Tiki Museum, Institute for Pacific Archaeology and Cultural History. Oslo.

Så levde de på Ajvide. Forskning & Framsteg Nr. 5, 2000.

Bland grottor och gravar i Söderhavet. Populär Arkeologi Nr. 1, 2000.


Long-distance cultural interaction in megalithic Europe: Carrowmore and the Irish   megalithic tradition in a western European and Mediterranean context. In: Cultural Interactions in Europe and the Eastern Mediterranean during the Bronze Age (3000-500 BC). B.A.R. International Series 985.

Archaeological Informatics – Pushing the Envelope. Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, Gotland, April 25-29, 2001. B.A.R. International Series 1016.

The Archaeology of the Trobriand Islands, Milne Bay Province, Papua New Guinea. Excavation Report 1999. B.A.R International Series 1080.

Remote sensing. Applied techniques for the study of cultural resources and the localization, identification and documentation of sub-surface prehistoric remains in Swedish archaeology. Volume II: Archaeological investigations and remote sensing case studies. Theses and Papers in North-European Archaeology 13:b (1984/2002). Hässleholm 2002.

Det ofullkomliga djuret. Kropp, själ och livsstil i ett evolutionärt perspektiv. Stockholm.

Stones and Bones. Formal disposal of the dead in Atlantic Europe during the Mesolithic-Neolithic interface 6000-3000 BC. Proceedings from the Archaeological Conference in Honour of the Late Professor Michael J. O’Kelly in Sligo, Ireland, May 1-5, 2002. BAR International Series.

Människans kost ur ett evolutionärt och arkeologiskt perspektiv. Medikament december 2003.


Den fulländade människan. Livsstil – Välbefinnande – Ursprung. Stockholm.

Begravningsgrottorna på Trobrianderna. I: Traveller’s Club Malmö Jubileumsbok 1936- 2011. Malmö.

Den sexuella Evolutionen. Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller. Optimal Förlag.

Människans sexuella evolution. Axess Nr 7, oktober 2012.

Hälsokost på stenåldern? Efterord till Söderberg, Å. Hälsokoden – recept för ett friskare liv. Pagina Förlag.

Bland kärnfriska ursprungsbefolkningar i Söderhavet. I: HÄNT i Traveller’s Club i Malmö 3:2014.

Maten, Evolutionen och Hjärnan. Paleokost – myt eller människoföda? Pagina Förlag.

Kan paleokost hålla dig frisk? – borde vi äta som naturfolken? Medicinsk Access 1/2015.

Den sexuella evolutionen. Evolutionära perspektiv på människans sexualitet och könsroller. Medicinsk Access 4-5/2015.

Ett ohållbart samhälle? Psykisk och fysisk ohälsa ur ett evolutionärt perspektiv. Medicinsk Access 7/2015.

Evolutionen och människans kost. Populär Arkeologi 4/2015.

Stress skapar aggressioner hos människan. Evolutionära perspektiv på territorialitet och aggression i mänskliga samhällen. Medicinsk Access 1/2016.

Megalithic tombs in western and northern Neolithic Europe were linked to a kindred society. PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, May 7, 116:19.

Maten och evolutionen. Kost och hälsa ur ett evolutionärt perspektiv. Näringsmedicinsk tidskrift 2/2019.

Evolutionen och du – om arvet du aldrig kommer ifrån. Lava Förlag. Stockholm.

Chromlechs, Chronology and Chromosomes: New Light on Sligo's Megaliths. Sligo Field Club Journal, Vol. 5, 2019.

"Svenskheten" är det största hotet mot svenskarna - om varför kunskap om evolutionära perspektiv är viktig för oss. Medicinsk Access  3/2020.


Människans biologiska förutsättningar och behov och det moderna samhällets krav är inte förenliga - Om varför psykisk ohälsa blivit ett gigantiskt problem i vårt land. Medicinsk Access 6/2021.


20 miljoner år är väl ingen ålder! Om varför kunskap om vår evolution är central i vårt moderna samhälle. Medicinsk Access 6/2022.


Igelkottskvinnorna under Gropkeramisk tid på Gotland. Gotländskt Arkiv, Visby.